W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Zastrzeganie dokumentów w banku

Jeśli utraciłeś dokument, nie ryzykuj i zastrzeż go w Banku.

Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia  zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. W naszych placówkach każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • dowód rejestracyjny,
 • karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobieramy opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów 

ZASTRZEŻENIE CZY CZASOWA BLOKADA ?

W przypadku utraty karty (zagubienie lub kradzież) niezwłocznie zgłoś ten fakt:

 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku,
 • telefonicznie w Infolinii Banku BPS S.A (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności. Dlatego jeśli nie jesteś pewien zgubienia lub kradzieży możesz ją czasowo zablokować.

Warto również wiedzieć: Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych.