Rachunek walutowy

 

Rachunki walutoweprowadzone w walutach EUR, GBP, USD. Obsługa walut dostępna jest zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej – w placówkach banku można dokonać zakupu lub sprzedaży dewiz.

Rachunek walutowy umożliwia gromadzenie środków, przeprowadzanie rozliczeń w walutach obcych. Dostęp do zgromadzonych środków możliwy jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej BSP MobileNet. Depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.