Lokaty

Jeżeli Twoja firma chce zarabiać więcej – wystarczy, że nadwyżki środków finansowych, którymi czasowo dysponujesz, przeniesiesz na jedną z naszych lokat terminowych. Kwotę oraz termin swobodnie dostosujesz do swoich preferencji, wybierając jedną z opcji, które mamy do Twojej dyspozycji.

Jeżeli posiadasz nadwyżki wolnych środków – wystarczy że założysz jedną z lokat krótkoterminowych Standard 1, 3, 6 miesięczne.

Jeżeli natomiast w Twojej firmie są nadwyżki finansowe, które chciałbyś ulokować na dłuższy okres to mamy dla Ciebie wygodne lokaty długoterminowe Standard 9, 12, 24, 36 miesięczne.

Atrakcyjne oprocentowanie lokat, dopasowane do najbardziej wymagających Klientów. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej i gotówkowej.

Początek i koniec okresu zadeklarowania ustala się w dniu faktycznej wpłaty lokaty. Data uruchomienia lokaty to data wpłaty środków finansowych. Data zapadalności jest wyznaczana na podstawie daty wpłaty i deklarowanego terminu trwania lokaty. Odsetki od lokaty (w przypadku braku innej dyspozycji) po upływie okresu zadeklarowania są dopisywane do lokaty.

Bank otwiera również lokaty oszczędnościowe w walutach EUR, USD, GBP. Najważniejsze cechy lokaty walutowej:

 • minimalny wkład na lokatę to:
  • 100,00 EUR,
  • 100,00 GBP,
  • 100,00 USD,
 • czas trwania lokaty - 1, 3, 6 lub 12 m-cy,
 • odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego,
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z obsługą rachunków lokat walutowych,
 • depozyty imienne objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • aktualne oprocentowanie lokat walutowych  w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu”.