Kredyt mieszkaniowy

"Mój Dom" - Oferta przeznaczona dla osób fizycznych, które planują remont lub kontynuują budowę domu, zakup mieszkania lub zakup działki budowlanej.

 

Warunki kredytowania:

• oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku,
• kredyt udzielany na okres od 5 do 25 lat,
• minimalna kwota kredytu: 10.000,00 zł – do wysokości zdolności kredytowej,
• wymagany udział środków własnych: min. 20%,
• konieczne rozliczenie wykorzystania kredytu rachunkami min. 50%,
• możliwość udzielenia kredytu w transzach,
• możliwość przyznania karencji w spłacie kapitału kredytu max. do 24 miesięcy od podpisania umowy kredytowej,
• możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.

 

Poniżej zamieszczono ogólne informacje dotyczące kredytu mieszkaniowego Mój Dom.

Mój Dom

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,75 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 190 000,00 PLN, okres kredytowania: 216 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,50 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,22 %) i marży Banku w wysokości 2,28 p.p. Równa rata miesięczna: 1 093,04 PLN, łączna liczba rat: 216. Całkowity koszt kredytu: 49 403,78 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 46 097,78 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,74 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 306,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 239 403,78 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .
Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Mój Dom” na 03.11.2021 r.

 

Wymagane dokumenty:

• dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, PIT rozliczeniowy za dwa ostatnie lata podatkowe, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody),
• pozwolenie na budowę,
• projekt budowy,
• dziennik budowy,
• aktualny (wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy) wypis i wyrys z rejestru gruntów,
• mapka sytuacyjna do celów projektowych,
• aktualny odpis z Księgi Wieczystej (odpis z ostatniego miesiąca),
• nakaz płatniczy,
• kosztorys prac wykonanych prac oraz prac do wykonania zatwierdzony przez kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia,
• dokumenty potwierdzające posiadanie udziału własnego w realizowanej inwestycji

 

Pliki do pobrania:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach - pobierz