W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Aktualności

Weryfikacja zastrzeżenia PESEL

Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony.
Obowiązkowa weryfikacja będzie dotyczyć wybranych produktów i usług bankowych. Zobowiązuje nas do tego ustawa z 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości.

Zastrzeżenie numeru PESEL stanowi dla Ciebie ochronę, w momencie gdy ktoś bez Twojej wiedzy będzie chciał go użyć, np. aby zaciągnąć kredyt czy pożyczkę, wnioskować o duplikat karty SIM, czy podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości (nabycia/zbycia/obciążenia). Kiedy PESEL jest zastrzeżony, masz pewność, że nikt nie wykorzysta go bez Twojej wiedzy. Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal możesz z niego korzystać.

Jeśli zastrzeżesz PESEL pamiętaj, że cofnięcie zastrzeżenia może okazać się niezbędne dla załatwienia niektórych spraw w banku, np. otwarcia rachunku, wypłaty większej kwoty w placówce banku.  


W jaki sposób można zastrzec PESEL
·      w aplikacji mObywatel 2.0 

·      w serwisie gov.pl za pomocą profilu zaufanego 

·      w urzędzie gminy. 


W jaki sposób cofnąć zastrzeżenie
Za pomocą sposobów w jaki zastrzeżono PESEL wybierając:  

·      bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia – oznacza, że Twój PESEL przestanie być chroniony aż do czasu Twojego ponownego zastrzeżenia. 

·      czasowe cofnięcie zastrzeżenia – w tej opcji aplikacja mObywatel 2.0 poprosi Cię o wyznaczenie dnia i godziny, kiedy to Twój PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony. Dzięki temu nie musisz już pamiętać o ponownym włączeniu ochrony. 


W jakich sytuacjach sprawdzimy, czy Twój PESEL jest zastrzeżony
·      przy zawieraniu nowej umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

·      przy zawieraniu nowej umowy kredytu 

·      przy zmianie warunków umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia 

·      kiedy będziesz wypłacać w placówce gotówkę w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd: tj. do 30 czerwca 2024r. kwota 12.726 zł, od 1 lipca 2024r. kwota 12.900 zł.  

Zgodnie z Ustawą, w sytuacji, gdy Twój numer PESEL będzie zastrzeżony, zablokujemy Ci wypłatę w kasie ze wszystkich Twoich kont na 12 godzin (blokada nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów).

W momencie wykonywania tych czynności, nie możesz mieć zastrzeżonego numeru PESEL. By cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, zaloguj się na stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel albo idź do urzędu gminy. Potem znów możesz zastrzec swój numer PESEL.