Stawka WIBOR

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych. Stawka WIBOR ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11 : 00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchamark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/