RODO

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej.

W poniższym dokumencie znajdują się informacje dotyczące ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Podegrodziu oraz sposobów ochrony tych danych.

 

Klauzula informacyjna i klauzula zgód

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

 

Poniżej znajdą Państwo zasady składania i obsługi wniosków w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO):

 

Zasady obsługi wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Wniosek

 

Dane do kontaktu:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu - Pan Krzysztof Gródek

adres: 33-386 Podegrodzie 223 

e-mail: rodo@bspodegrodzie.pl