Ustawowe Wakacje Kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Wniosek o wakacje kredytowe należy uzupełnić oraz podpisać osobiście, a następnie złożyć do Banku w dogodnej formie. Wniosek można również uzupełnić i podpisać elektronicznie. Tak uzupełniony i podpisany wniosek możesz złożyć do Banku w dogodnej dla Ciebie formie.

Wniosek o zawieszenie spłaty może złożyć:

  • przez bankowość elektroniczną,

  • mailowo na adres: kredyty@bspodegrodzie.pl

  • korespondencyjnie drogą pocztową,

  • osobiście w Placówce Banku.

 

W ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Uprzejmie informujemy, że:
  • Bank realizuje wnioski składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.

  • W przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku

Kontakt w sprawie Ustawowych Wakacji Kredytowych: 18 447 77 26