Rachunki

 

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu otwiera i prowadzi  dla klientów indywidualnych rachunki:

 • oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR
 • oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Senior
 • oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR Student i Junior
 • oszczędnościowe KONTO-EFEKT
 • rachunek avista
 • rachunek walutowy  

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), ROR Senior
 

Służy on do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Bank oferuje rachunki indywidualne lub wspólne dla dwóch osób. Może być również ustanowiony pełnomocnik dla tego rachunku. Obecnie oprocentowanie rachunku wynosi 0,00 %. 
 

ROR może otworzyć każda osoba fizyczna. Otwarcie rachunku nie nastręcza żadnych trudności, wystarczy tylko:

 • przedłożyć dokument tożsamości,
 • zadeklarować wpływy,
 • podpisać umowę o prowadzenie ROR.

Wpływy na rachunek mogą pochodzić z tytułu: pracy, renty (ZUS, KRUS), emerytury, otrzymywania stypendium lub innych źródeł dochodu, jak również otrzymywania różnego rodzaju zasiłków.

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe pozwalają w szczególności na:

 • przechowywanie i gromadzenie środków pieniężnych,
 • dokonywanie rozliczeń pieniężnych,
 • korzystanie z kart płatniczych,
 • korzystanie z kredytu odnawialnego w ramach rachunku,
 • składanie stałych zleceń,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • przeprowadzania przelewów za granicę,
 • korzystanie z usługi informacyjnej SMS.

 Opłaty i prowizje zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych".


Jeżeli jesteś pełnoletni i studiujesz lub uczysz się, możesz korzystać z wielu studenckich przywilejów – również w naszym Banku mamy dla ciebie specjalną ofertę!

 

ROR Student i Junior to:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty z konta
 • możliwość zarządzania środkami za pośrednictwem Internetu
 • informacje o saldzie i jego zmianach przez telefon oraz SMS
 • darmowy dostęp do gotówki w ponad 4000 bankomatów w Polsce, w sieci własnej Banku oraz Zrzeszenia BPS, BGŻ i Kredyt Banku 

Przekonaj się, jak wiele możesz otrzymać z legitymacją studencką lub szkolną!

 

Oszczędzaj EFEKTywnie!

Jeśli chcesz mieć dostęp do swoich środków przez cały czas i otrzymywać wyższe odsetki od środków 

zdeponowanych na koncie załóż Konto-Efekt, połączenie konta i lokaty w jednym produkcie.

 Rachunek oszczędnościowy „KONTO-EFEKT” to:

 • Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku

 • Konto i lokata w jednym

 • Atrakcyjne oprocentowanie zmienne do 0,50% w skali roku

 • Wygoda - wpłacasz i wypłacasz w dowolnym czasie

 • Swobodny dostęp - Wypłacając nie tracisz odsetek

 • Jedna wypłata w miesiącu bez żadnych opłat

 Otwarcie i prowadzenie rachunku 0 zł, a oprocentowanie zależne od wysokości środków na koncie.


 
Ponadto właściciele rachunków mogą zlećić Bankowy realizację stałych zleceń:

1. Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności własnych lub osób trzecich, w drodze stałych zleceń, regulowanych w podanych terminach i w określonej wysokości, np.: z tytułu najmu lokali, telewizji, telefonu, ubezpieczenia, spłaty kredytów, zobowiązań podatkowych i innych.

2. Bank realizuje zlecenie stałe od momentu złożenia dyspozycji do momentu odwołania zlecenia.

3. Jeżeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie wykonywane jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku następującym po dniu wolnym od pracy.

4. W przypadku braku wolnych środków na rachunku dla realizacji zleceń stałych, Bank wstrzyma płatności do czasu wpływu środków na rachunek. Bank będzie realizował zlecenia w kolejności określonej przez Posiadacza rachunku

   

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu to wygoda w zarządzaniu środkami i maksymalna oszczędność czasu!