Obsługa dewizowa

Bank prowadzi obsługę walut w formie:

1. gotówkowej - w kasach banku można dokonać zakupu lub sprzedaży następujących walut: EUR, GBP, USD. Wpłaty i wypłaty gotówkowe można dokonywać również na rachunki walutowe prowadzone w banku.

2. bezgotówkowej - bank prowadzi obsługę rachunków walutowych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w walutach: USD, EUR, GBP. 

Zalety rachunku walutowego:

 • unikanie różnic kursowych dzięki karcie walutowej do rachunku,
 • możliwość wymiany walut,
 • dostęp do zgromadzonych środków za pośrednictwem bankowości internetowej,
 • możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach na rachunku dzięki usłudze sms,
 • możliwość otrzymywania wpływów w walucie obcej,
 • bezpieczeństwo oszczędności gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • nowoczesny i wygodny rachunek przeznaczony do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń w walutach.
 
Bank oferuje również lokaty oszczędnościowe w walutach EUR, USD, GBP. Najważniejsze cechy lokaty walutowej:
 • minimalny wkład na lokatę to: 100,00 EUR, 100,00 GBP, 100,00 USD,
 • czas trwania lokaty - 1, 3, 6 lub 12 m-cy,
 • odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego,
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z obsługą rachunków lokat walutowych,
 • depozyty imienne objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • aktualne oprocentowanie lokat walutowych  w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu”.