Lokata Dopłata

 

Rachunek lokaty Dopłata umożliwia gromadzenie środków pieniężnych w wygodnych okresach lokowania: 6, 18, 36 miesięcy. Minimalna wpłata to 50,00 lub jej wielokrotność. Wpłat można dokonywać w każdym momencie trwania okresu lokaty. Oprocentowanie zmiennie liczone jest w stosunku rocznym. Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego. Wcześniejsze wycofanie środków z lokaty powoduje nie naliczanie się odsetek. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, automatycznie odnawia się na następny okres. Brak opłat za założenie i utrzymanie lokaty. Bezpieczeństwo wkładów gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).