Rachunki

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu otwiera i prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Bank otwiera rachunki bankowe w celu gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń pieniężnych. To dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które szybko i profesjonalnie chcą załatwić bieżące sprawy.

Bank otwiera i prowadzi rachunki bieżące i pomocnicze dla firm w PLN oraz EUR, USD i GBP.

Zalety rachunku:

 • dostęp poprzez bankowość elektroniczną e-BankNet lub e-Firma,
 • możliwość wydania do rachunku karty VISA w PLN lub EUR,
 • możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • przechowywanie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie elektronicznie rozliczeń pieniężnych po cenie niższej niż w formie papierowej,
 • dokonywanie przelewów za granicę,
 • możliwość korzystania z polecenia zapłaty i stałych zleceń,
 • całodobowej wrzutni do wpłat.

 
Środki zgromadzone na rachunku bieżącym i pomocniczym płatne są na każde żądanie. Do rachunku wydawana jest międzynarodowa karta płatnicza VISA Business.

Dokumenty wymagane przy otwarciu rachunku bieżącego:

 • Dowód osobisty
 • NIP
 • REGON
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Inne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.