Informacja ilościowa i jakościowa dotycząca adekwatności kapitałowej Banku na dzień 31.12.2020

Informacja ilościowa i jakościowa dotycząca adekwatności kapitałowej Banku na dzień 31.12.2020