Terminale w ofercie Banku

Terminale w ofercie Banku

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa" to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

  • podpisanie umowy na akceptację kart płatniczych,

  • przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line;

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

  • dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

  • opłat z tytułu prowizji od transakcji przez 12 miesięcy (nie dotyczy BLIK) lub do wartości 100 000 PLN

Firmy, które korzystają już z terminali płatniczych zachęcamy do porównania oferty, istnieje możliwość negocjacji.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z najnowszym rozwiązaniem - terminalem płatniczym w smartfonie - aplikacją POSapp:

  • 0 zł przez 12 m-cy,

  • niska prowizja od transakcji

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.